Ženska in medosebno odnosi

Delavnica je namenjena ženskam, ki bi rade poglobljeno razumele naravo medosebnih odnosov in odnosa do sebe ter ob tem osebnostno rastle. Še posebno je primerna kot priložnost za osebnostno rast (bodočih) strokovnih delavk z različnih področij ter drugih žensk, ki se dnevno srečuje z različnimi zapletenimi medosebnimi odnosi in bi rade poglobljeno razumele naravo medosebnih odnosov in odnosa do sebe ter kako ju spreminjati. Vse teoretične vsebine bodo udeleženke poglobile preko svoje osebne izkušnje in povratne informacije voditeljic, nato pa bodo na novo osvojena znanja lahko tudi prenašale v delovno prakso in vsakdanje življenje. Program bo preplet teoretičnih predavanj, vodenega razgovora o konkretnih situacijah in pisnih vaj, ki bodo refleksija vsakokratne vsebine srečanja skozi lastno izkušnjo medosebnih odnosov. Program zahteva redno prisotnost in aktivno udeležbo z rednimi pisnimi vajami. Udeleženke bodo tako pridobile nekatera nova teoretična spoznanja ter vse to izkustveno (po)doživele oz. ozavestile preko doživljanja sebe na različnih področjih življenja (dom, služba, izobraževanje, prijatelji…). Ravno preko ozaveščene osebne izkušnje lažje razumeš in pomagaš razumeti tudi drugim, ki so v stiski zaradi razbolelih medosebnihodnosov, hkrati pa zmoreš bolje razmejevati odgovornost v zapletenih in bolečih odnosih in tako delovati bolj funkcionalno, strokovno in tudi bolje poskrbeti za svoje psihofizično zdravje. Delavnica je verificirana kot program stalnega strokovnega usposabljanja s strani Socialne zbornice Slovenije in strokovnim delavkam prinaša 2,5 točke.

Delavnica ni terapevtska skupina.

CILJI:

  • pridobiti praktično izkušnjo oz. ozavestiti  doživljanje sebe na različnih področjih življenja v različnih medosebnih odnosih (dom, služba, izobraževanje, prijatelji…),
  • pridobiti nova znanja s področja medosebnih odnosov, vzpostavljanja razmejitev in spreminjanja vzorcev medosebnih odnosov; na ta način tudi izboljšati,
  • svojo sposobnost delovanja v ključnih, zapletenih in čustveno napornih medosebnih odnosih tako na delovnem mestu kot na drugih področjih življenja,
  • ob tem osebnostno rasti, pridobiti podporno mrežo drugih udeleženk in voditeljic ter tako tudi prispevati k preprečevanju delovne izgorelosti.

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010