Terapevtska pomoč

Življenje nas marsikdaj preizkuša. Znajdemo se v različnih okoliščinah, situacijah ali odnosih, ki pa nam povzročajo stisko, s katero se ne zmoremo, ne znamo soočiti. V taki situaciji potrebujemo nekoga, da nam pomaga. Prav je, da nismo sami. Poiskati pomoč za naše počutje, naše odnose in osebno rast je zdravo. Pogovor s strokovnjakom, nekom, ki nas posluša in zna usmeriti nam lahko pomaga v marsikateri težavi.

Na nas se lahko obrnete, če čutite, da potrebujete pomoč zaradi:

 • nezadovoljstva s svojim življenjem,
 • kroničnih konfliktov v medosebnih odnosih,
 • čustvenega, fizičnega, spolnega nasilja
 • nezvestobe v partnerskem odnosu,
 • ločitve ali izgube bližnje osebe,
 • težav pri vzgoji otrok in mladostnikov (neuspešnost v šoli, agresivnost, slaba družba, uživanje psihoaktivnih substanc, nenaden čustveni umik, grožnje s samomorom ipd.),
 • nizke samopodobe (občutki nemoči, nesposobnosti, nevrednosti, strah),
 • dolgotrajne izpostavljenosti stresu in izgorelosti,
 • tesnobnih motenj in depresije (tudi pred- in poporodne depresije),
 • soočanja z (novo) življenjsko situacijo (duševna bolezen v družini, nova služba ali izguba službe, poroka, rojstvo ipd.),
 • težav z regulacijo jeze in agresije,
 • nezadovoljstva s svojim telesom,
 • različnih odvisnosti (npr. alkoholizem, odnosi, spolnost ipd.),
 • motenje hranjenja in druge oblike samodestruktivnega vedenja ali
 • drugih težav psihičnega izvora.

Vključite se lahko v Novem mestu ali v Krškem.

Kako se vključim?

Pokličite na številki: 07 33 21 133 ali 031 489 309. Če se zaradi narave dela ne bomo oglasili na vaš klic, vas v najkrajšem možnem času pokličemo nazaj. Pogovorili se bomo in vam podali želene informacije ali nasvet ter se glede na vaše želje dogovorili za obravnavo. Prav tako se boste lahko dogovorili za brezplačno uvodno srečanje.

Kadarkoli nas lahko kontaktirate in povprašate kar vas zanima preko e-pošte info@zdi-nm.

Oblike dela?

Terapevtskih srečanj se lahko udeležite sami, v paru, ali z družino oz. člani družine.

Za vas pripravljamo tudi terapevtske skupine in skupine za samopomoč, ki se jih udeleži več posameznikov.

Koristite lahko tudi enkratno svetovalno srečanje ali več teh.

Nudimo vam tudi telefonsko in e-svetovanje in informiranje.

Pogoji za vključitev?

 • Želja po spremembi in izboljšanju življenja oz. medsebojnih odnosov,
 • prostovoljna vključitev v terapevtski proces,
 • aktivno sodelovanje v procesu,
 • redno udeleževanje terapij,
 • pri zakonski terapiji se vključita oba partnerja,
 • pri družinski terapiji se vključijo vsi družinski člani (oz. po dogovoru s terapevtom).

Trajanje terapije?

Terapevtski proces traja cca. 3 mesece oz. 12 srečanj po 50 minut. Glede na vaše potrebe se ciklus terapij lahko ponovi oz. se trajanje srečanj prilagodi. Srečanja potekajo 1x tedensko, dogovorjeni termin je praviloma stalen. Dogovorite se lahko tudi za enkratno ali občasno svetovanje.

Kako poteka terapevtska obravnava?

Na terapevtskih srečanjih ste prisotni terapevt in vi (posameznik/par/družina). Na uvodnem srečanju se pogovorimo o vaših težavah, potrebah, pričakovanjih in skupaj zastavimo terapevtske cilje, ki so za vas v dani situaciji pomembni. Hkrati na srečanju dobite osnovne informacije o terapevtskem procesu, se spoznate s terapevtom in se odločite za nadaljnja srečanja.

Nadaljnja srečanja potekajo ob vašem aktivnem soustvarjanju procesa terapije. Ob terapevtovi podpori boste postavili nove temelje za soočanje z izzivi, stisko in bolečimi spomini, predelali problem in stare čustvene vzorce, ki poganjajo nefunkcionalne načine vedenja in spopadanja s stisko. Tako boste prevzeli kontrolo nad položajem, v katerem ste, pridobili novo varnost ter samozavest.

Terapevti pa vam v tem procesu zagotavljamo strokovno podporo v obliki nudenja podpore, jasnega poimenovanja, vrednotenja vaših življenjskih izkušenj in telesnih doživljanj, čustvene uglašenosti, zaznavanja in izražanja čustvenih stanj, modeliranju in učenju novih načinov razreševanja stisk, pomoči pri sestavljanju koherentne zgodbe ipd.

Srečanja potekajo po načelih svetovalnega terapevtskega dela, v skladu z etičnim kodeksom na področju socialnega varstva. Uporabljamo metodo relacijsko družinskega modela. Zagotavljamo vam varovanje osebnih podatkov in vaše identitete v skladu veljavno zakonodajo.

Kdaj je čas za vključitev?

 • Ko bi si končno rad enkrat razložil in razumel, kaj se v mojem življenju in z mano sploh dogaja.
 • Ko sem pri reševanju težav sam - brez ustreznega (odraslega) sogovornika, s katerim bi lahko vrednotil dogajanje in iskal izhode.
 • Ko imam občutek, da mi je težava "zrasla čez glavo". Ko se položaj kljub vloženem trudu ne izboljša ali pa se celo poslabšuje in sem vedno bolj nemočen in ujet.
 • Ko težave pomembno negativno vplivajo na življenje vseh družinskih članov in se vrtim/o v "začaranem krogu".

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010