Zbornik SKUPAJ ZA VARNE ODNOSE

Spoštovani bralci,

Pred vami je zbornik strokovnih prispevkov, ki so nastali ob posvetu SKUPAJ ZA VARNE ODNOSE, ZDRUŽIMO SE V PREPREČEVANJU NASILJA V DRUŽINI, s katerim smo 25. novembra 2014 obeležili mednarodni dan preprečevanja nasilja nad ženskami.

Posvet je v okviru programa »Terapevtska pomoč pri čustvenem, fizičnem in spolnem nasilju« samoiniciativno, brez finančnih vzpodbud, a z veliko mero pozitivizma, sodelovanja in podpore organiziral Zakonski in družinski inštitut, ki je poskrbel tudi za nastanek tega zbornika.

Odločili smo se namreč, da kot organizacija, ki skorajda že 10 let aktivno deluje na področju preprečevanja in terapevtske pomoči na področju nasilja v medosebnih odnosih, aktivno pristopimo k tej problematiki tudi javno. Aktivno želimo povečati splošno zavedanje o problemu nasilja nad ženskami, nasilja nad otroci, nasilja v družini in nasilja nasploh, kjerkoli se že pojavlja. Ob tem želimo se posebej poudariti naše temeljne potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadnosti, ljubljenosti in pravem pomenu teh občutij in potreb.

Namen organiziranega posveta je v prvi vrsti ustvariti prostor in priložnost za pogovor, izmenjavo mnenj in znanj. Za zagotavljanje nudenja ustrezne pomoči, ko do nasilja že pride je zelo pomembno medsebojno sodelovanje in dopolnjevanje vseh vladnih in nevladnih organizacij, kar smo storili že na samem posvetu. Javnosti smo strokovnjake tudi približali ter omogočiti osebni stik, ki je še kako pomemben pri reševanju katerih koli težav in zapletov. S pomočjo gostujočih strokovnjakov smo tako podali zelo pomembne informacije o sistemu in oblikah pomoči za žrtve in storilce nasilja. S posvetom smo želeli v zaključni diskusiji opozoriti na ovire, s katerimi se žrtve nasilja srečujejo na poti iz nasilnega odnosa ter poiskati tudi predloge, rešitve, opozoriti na potrebe v našem okolju, ki jih srečujemo pri delu z uporabniki. Menim, da smo vse to uspeli doseči. Zbornik pa nam omogoča, da bomo te dragocene informacije lahko posredovali še dalje in bodo prišle tudi do tistih, ki se posveta niso mogli udeležiti.

Naš cilj je bil dosežen, saj so udeleženci bili deležni veliko kvalitetnih informacij in znanj, verjamem, da tudi z marsikaterim spoznanjem več. Stkale so se nove poti sodelovanja, vsak udeleženec je tako odšel še bolj okrepljen za svoje delo ali za osebne korake na poti k nenasilju in varnosti.

Varnost, sprejetost, pripadnost in ljubljenost v odnosih je tista hrana, ki nam daje pogoje za življenje. Ko imamo to, imamo notranji mir, imamo sebe, se razvijamo, rastemo, ustvarjamo, smo zdravi in dejavni.

Vsi imamo moč spreminjati svet na bolje in verjamem, da že delujemo v to smer. Naj vam ta zbornik, da tiste informacije in vzpodbude, da vas bodo napojile z močjo in rahločutnega delovanja.

Melita Kramar,

specialistka zakonske in družinske

terapije strokovna direktorica Zakonskega in družinskega inštituta

 

Celoten zbornik v PDF formatu si lahko prenesete TUKAJ.

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010