Eko-etno romska moda

Program za NVO v Sloveniji

Zakonski in družinski inštitut je partner v projektu Eko-etno romska moda, ki se je pričel 1. Marca 2014 in traja dve leti.

Opis projekta

Romska manjšina v jugovzhodni Sloveniji živi večinoma ločeno od ostale družbe, podobno kot v getu. Sooča se z ekstremno nizkimi stopnjami dokončanja osnovne šole in zaposlovanja (okoli 5%). Diskriminacija, predsodki in stereotipi so resne prepreke za pripadnice in pripadnike romske skupnosti - zapirajo jim pot do sreče, znanja, dela in uspeha. Strategije in programi državnih in lokalnih oblasti za večje vključevanje Romov se lepo berejo, želimo pa, da sledijo konkretne akcije in Eko-etno romska moda je akcijsko naravnana.

Namen projekta je opolnomočiti in aktivirati pripadnike in pripadnice romske manjšine, da bodo lažje vstopali na trg dela. Eden od ciljev je razviti mrežo nevladnih organizacij in drugih institucij (tako romskih kot drugih) za izboljšanje pogojev zaposlovanja Romov, odpreti javno diskusijo o tej pereči temi in oblikovati predloge za izboljšanje stanja. Naš osrednji cilj je vzpostaviti inkluzivni atelje/ studio eko-etno romske mode, kot referenčni prostor z možnostjo zaposlovanja Romov in drugih ranljivih skupin, ki je hkrati prostor medkulturne izmenjave in razvoja ter napreduje v socialno podjetje. Prav tako je cilj zmanjšati prepad med Romi in ne-Romi s približanjem romske kulture pripadnikom drugih skupnosti, na območju jugovzhodne Slovenije.

V okviru projekta bomo v romskih naseljih in v novo ustanovljenem ateljeju skupaj z aktiviranimi pripadniki romske skupnosti v nizu delavnic ustvarili nov vir vrednosti: eko-etno romsko modno kolekcijo za današnji čas. Strokovni team zagotavlja odličnost v medsebojnem in javnem komuniciranju za dekonstrukcijo matrice predsodkov in stereotipov glede Romov in pripadnikov drugih skupnosti. Tekom projekta bo razvit učinkovit pristop za opolnomočenje ranljivih skupin, predvsem romskih žensk, pa tudi romskih moških, mladine in otrok – na osnovi njihovih potreb in njihovih pravic, za lažji vstop v javno sfero dela in zaposlovanja.

Prijavitelj projekta je Romsko društvo Romano Veseli, poleg Zakonskega in družinskega inštituta sta partnerja v projektu še Zveza ekoloških gibanj Slovenije in Romsko društvo Cigani nekoč – Romi danes.

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010