Kako terapija pomaga oz. deluje?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em?

Naši vsakdanji odnosi imajo lahko vsaj do neke mere “terapevtski” učinek, če so le to varni in zaupni odnosi. Mož in žena sta lahko drug drugemu tudi terapevta, prav tako dve prijateljici, enako starš otroku.

Terapija postane pomembna predvsem takrat, ko nimamo primernega odraslega sogovornika, s katerim bi lahko vzpostavili zaupen odnos, v katerem bi lahko osebnostno rastli. Ko je porušen vsaj minimalno zdrav odnos med partnerjema, ko ostanem sam/a in brez prijateljev. Pomembna pa je tudi takrat, ko so rane tako velike in globoke, da presegajo moč obstoječih odnosov in potrebujemo globlje in strokovno obravnavanje.

Pri terapiji, njenem delovanju in učinku pa je poudarek predvsem na varnem in zaupnem odnosu, ki se vzpostavi med klientom in terapevtom. Večina naših ran in težav namreč izhaja neposredno ali pa vsaj posredno tudi iz naših primarnih razbolelih odnosov. V teh odnosih je lahko šlo za odprto nasilje, za alkoholizem, za negotovost staršev ali pa morda objektivne ovire, ki so preprečile, da so naše starše ovirale, da niso zmogli biti “dovolj dobri starši”. Te naše notranje in morda že davno »pozabljene« in spregledane rane, ki pa so v našem delovanju še zelo žive in razdiralne pa je možno pozdraviti samo v novem, bolj zdravem in varnem odnosu. Če imamo tak ali take varne odnose v našem vsakdanjem življenju, toliko bolje – verjetno ne bomo potrebovali terapije ali pa precej manj.

V terapiji klient prejme nove informacije in znanja, pa tudi potrditev razmišljanju, ki ga ima ali pa spozna, da lahko ovrže neko misel oz. prepričanje. Terapija je prostor priložnosti, kjer lahko preverimo, ali prav čutimo, razmišljamo, delamo. Svojo zgodbo povemo naglas, jo postopoma prevrednotimo, ubesedimo svoje občutke, pomen izkušenj za nas, naše misli in doživljanja ter postopoma zgodbo spreminjamo, ji damo nov naslov, nov pogled, nov pomen, nove razmejitve. Namreč našaosebna zgodovina tako ni nujno tudi naša usoda, ko jo le zmoremo osmisliti in najti nov smisel svojemu življenju, svojemu doživljanju sebe in drugih.

Veliko terapevtsko vlogo igra tudi osnovna zunanja struktura - red in pravila (točni začetki in zaključki, redni prihodi in način pogovora, vedenja). Zunanja struktura nam pomaga vzpostavljati notranjo. V terapiji zunanjo strukturo predstavljajo redna srečanja, 1x tedensko po 1 uro, pravila pogovora, ki določajo, da ne kričimo drug na drugega, ne ponižujemo, nismo nasilni, skušamo govoriti o svojem doživljanju in tako predstavljajo okvir, ki daje varnost, predvidljivost, obenem pa tudi osnovno spoštovanje.

Izkušen terapevt je seveda pomemben za uspešnost terapije, toda odločilno vlogo imajo klienti sami. Spremembe, ki se zgodijo tekom terapevtskega procesa, so odvisne od klientove pripravljenosti za ranljivost, vztrajanje, sprejemanje odgovornosti za svoje mišljenje, čutenje in delovanje in vplivajo na celoten družinski sistem. Terapija omogoča trajne spremembe v življenju posameznika, para ali družine.

Rezultati, kot jih običajno navajajo naši klienti: bolje razumevanje sebe, pomirjenost s sabo, večje zaupanje vase, boljši odnosi z drugimi, se znam bolje postaviti zase, se manj prepiram, manj kričim, boljše razumevanje drugih, večja samozavest, boljša komunikacija s partnerjem, lepši odnos z otroci, postavim se zase, ipd.

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010