Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena znanja, ki jih izkazuje z listino, poskrbeti mora za higieno dela in biti vključen v supervizijo, terapevt poskrbi za urejen terapevtski prostor, zagotavlja svojo redno prisotnost, anonimnost in zaupnost, upošteva zakonodajo (npr. zakon o preprečevanju nasilja v družini, zakon o varstvu osebnih podatkov idr.). Da terapevtski proces lahko teče in zagotavlja rezultate pa so potrebni tudi pogoji, ki jih zagotavlja klient, in sicer prostovoljna vključitev v terapevtski proces, aktivno sodelovanje v procesu, želja in motivacija po spremembi in napredku, redno udeleževanje terapij, odsotnost zlorabe alkohola in drugih drog, prekinitev nasilja, pri partnerski terapiji, kjer je v ospredju urejanje partnerskega odnosa se vključita oba partnerja.

 Na terapevtskih srečanjih je prisoten terapevt in klient oz. posameznik, par ali družina. Na uvodnem srečanju se spregovori o težavah, potrebah, pričakovanjih in skupaj s terapevtom zastavi terapevtske cilje, ki so za klienta v dani situaciji pomembni. Hkrati na srečanju klient pridobi osnovne informacije o terapevtskem procesu, se spozna s terapevtom in se odločite za nadaljnja srečanja. Nadaljnja srečanja potekajo ob klientovem aktivnem soustvarjanju procesa terapije. Ob terapevtovi podpori klient postavlja nove temelje za soočanje z izzivi, stisko in bolečimi spomini, predeluje problem in stare čustvene vzorce, ki poganjajo nefunkcionalne načine vedenja in spopadanja s stisko. Tako klient postopoma prevzema kontrolo nad položajem, v katerem je, pridobi novo varnost ter samozavest. Terapevti v procesu zagotavlja strokovno podporo v obliki nudenja podpore, jasnega poimenovanja, vrednotenja življenjskih izkušenj in telesnih doživljanj, čustvene uglašenosti, zaznavanja in izražanja čustvenih stanj, modeliranju in učenju novih načinov razreševanja stisk, pomoči pri sestavljanju koherentne zgodbe ipd.

 

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010