Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ne dovoljuje koraka v sproščen jutri. Vključimo se lahko npr. zaradi:

 • nezadovoljstva s svojim življenjem,
 • kroničnih konfliktov v medosebnih odnosih,
 • čustvenega, fizičnega, spolnega nasilja,
 • nezvestobe v partnerskem odnosu,
 • ločitve ali izgube bližnje osebe
 • težav pri vzgoji otrok in mladostnikov (neuspešnost v šoli, agresivnost, slaba družba, uživanje psihoaktivnih substanc, nenaden čustveni umik, grožnje s samomorom ipd.),
 • nizke samopodobe (občutki nemoči, nesposobnosti, nevrednosti, strah),
 • dolgotrajne izpostavljenosti stresu in izgorelosti,
 • tesnobnih motenj in depresije (tudi pred- in poporodne depresije),
 • soočanja z (novo) življenjsko situacijo (duševna bolezen v družini, nova služba ali izguba službe, poroka, rojstvo ipd.),
 • težav z regulacijo jeze in agresije,
 • različnih odvisnosti (npr. alkoholizem, odnosi, spolnost ipd.),
 • motenje hranjenja in druge oblike samodestruktivnega vedenja ali
 • drugih težav psihičnega izvora.

 

 

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010