Namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture posameznika, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja.

Cilj terapije je preoblikovanje notranjih čustvenih vzorcev pri posamezniku, paru ali/in družini, ki vzdržujejo določen simptom. Kar dosežemo preko ozaveščanja in preoblikovanja načinov regulacije emocionalnih stanj, ki predstavljajo ozadje stisk in težav posameznika. Hkrati pa iščemo tudi tista temeljna prepričanja, ki se izražajo preko določenih načinov vedenja in ki tako ohranjajo določen (nefunkcionalen) način regulacije teh emocij. Mišljenje, čutenje in vedenje so namreč tesno povezani in prepleteni med sabo. Vzorci in preplet le-teh pa se izoblikujejo v odnosih s ključnimi pomembnimi osebami (predvsem naše mladosti) in vplivajo na naše sedanje življenje preko doživljanja sebe in medosebnih odnosov. Čustveni vzorci in z njimi povezani mišljenjski in vedenjski vzorci se namreč ponavljajo, dokler jih ne ozavestimo in o njih ne spregovorimo v varnem okolju. Razumevanje in sprejemanje nam omogoči nov, bolj funkcionalen odziv. Terapija zato omogoča psihično in socialno rehabilitacijo in spremembo pomembnih medsebojnih odnosov posameznika.

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010