Psihoterapija po modelu relacijska družinska terapija (RDT)

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po modelu relacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje in upošteva spoznanja in prednosti terapevtskih znanj - interpersonalne analize, objekt-relacijske teorije in psihologije jaza, s spoznanji sistemske teorije, nevrološkimi spoznanji in teorijo navezanosti.

Izhodišče našega terapevtskega dela je temeljna predpostavka, da je človek bitje odnosov. Kot tak pa v odnosih oblikovan in v njih zaznamovan, hkrati pa jih tudi sam oblikuje. Gre za problemsko in v odnose usmerjeno terapevtsko obravnavo družin, parov in posameznikov, ki se srečujejo z različnimi oblikami stisk, ki izvirajo iz odnosov. Posameznik je vedno obravnavan celostno v okviru svojih odnosov, ki jih ima, četudi je v terapijo vključen sam.

Relacijska družinska terapija temelji na tezi, da ponavljajoči se vzorci odnosov v človeškem doživljanju, kot so doživetja iz zgodnje mladosti in zlasti temeljni afekti, ki se pri tem ustvarjajo, izhajajo iz temeljne potrebe po ohranitvi, kontinuiteti, povezanosti, pripadnosti osebnemu svetu odnosov. Le-ti namreč predstavljajo varnost in domačnost, pa četudi so velikokrat zelo boleči in travmatični. Avtor terapije, dr. Christian Gostečnik pravi, da gre pri tem za pomembne primarne afektivne odnose, iz katerih je sestavljena psihična struktura posameznika, partnerjev in družine, ter jih zato vedno znova iščejo in na novo ustvarjajo. Ti afektivni odnosi in mentalne vsebine, ki so z njimi povezane pa se ohranjajo na osnovnih relacijskih mehanizmih projekcijske-introjekcijske identifikacije ter kompulzivnega ponavljanja.

RDT upošteva sistemsko, medosebno in intarpsihično raven psihičnega doživljanja posameznika ter skuša regulirati temeljni afekt, ki prežema vse odnose v njihovi nefunkcionalnosti. Temeljni afekt, ki je bil ustvarjen na osnovi primarnega odnosa z očetom in mamo v zgodnji mladosti predstavlja osnovo, primarni odnos, vedno nezavedno išče podobne ljudi in situacije, v katerih se lahko ponovno v polnosti razvije in udejanji. Tako se znova pojavljajo v odrasli dobi, ker predpostavljajo primarni odnos z drugim, pa naj je še tako boleč in travmatičen, saj v sebi nosijo upanje, da bo tokrat te zaplete možno razrešiti.

RDT je raziskovanje in odkrivanje kje ima določen problem svoje korenine ter razrešitev tega problema na vseh treh ravneh – od sistemske, medosebne do intrapsihične. Gre za odkrivanje afektivnega psihičnega konstrukta, ki v sistemu vzdržuje določene vzorce odnosov, ti pa za svoj obstoj potrebujejo določeno problematično vedenje.

 

 

 

Program

 

"Terapevtska pomoč pri
čustvenem fizičnem in spolnem
nasilju"

 

              sofinancira tudi

 

 

 

 

 

 

NAMEN

PSIHOTERAPIJE

namen psihoterapije

Namen obravnave je razrešitev obstoječih konfliktov ter simptomov in preprečitev novih. Je raziskovanje psihične strukture, torej načina vedenja, mišljenja, čustvovanja, delovanja. Cilj ...

 

Preberi več

PSIHOTERAPIJA PO MODELU RDT
Psihoterapija po modelu RDT

V svoji psihoterapevtski praksi na Zakonskem in družinskem inštitutu delamo po medelu ralacijske družinske terapije. To je terapevtski model, ki ga je zasnoval dr. Christian Gostečnik. Model združuje ...

 

Preberi več

KAJ JE

PSIHOTERAPIJA?

kaj je psihoterapija

Beseda terapija izhaja iz grške besede therapeia in pomeni zdravljenje. V dobesednem prevodu torej psihoterapija pomeni zdravljenje duše. Je proces, ki posamezniku pomaga pri spremembi ...

 

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POMAGA?

Kako terapija pomaga?

Kaj je skrivnost psihoterapije oz. zdravljenja s pogovorom? Kako deluje? Po čem se razlikuje od običajnega klepeta ob kavi ali zaupnega pogovora z najboljšo prijateljico/em? Naši vsakdanji odnosi imajo lahko drug ...

Preberi več

KAKO

TERAPIJA POTEKA?

Kako terapija poteka?

Da proces psihoterapije lahko teče so potrebni zagotovljeni določeni pogoji, tako na strani terapevta, kot na strani klienta. Terapevt je dolžan zagotoviti usposobljenost za terapevtsko delo, torej pridobljena ...

 

Preberi več

KDAJ SE VKLJUČITI V PSIHOTERAPIJO?
Kdaj se vključiti v psihoterapijo?

V psihoterapijo se lahko vključimo kadarkoli. Predvsem, ko želimo napredovati v svoji rasti, se osvoboditi nekaterih spon, stisk, se soočiti z razbolelimi odnosi ali bolečo preteklostjo, ki nam ...

 

Preberi več

 

R E F E R E N C E

 

       Mediji o nas


   

       Reference 2011


 
 

       Reference 2007


   

       Reference 2012


 
 

       Reference 2008


   

       Reference 2013


 
         Reference 2009
           Reference 2014
 
         Reference 2010